Kanada vizesi almak için neye ihtiyacınız var, Her Türk vatandaşı Kanada için vize başvuru yapabilir mi iş bulanlar Kanada vizesine nasıl başvuru yapacaklar. Kanada göçmenlik başvurusu, 38 meslek Kanada göçmenlik başvurusu Formu, Kanada göçmenlik meslek Listesi 2023, Kanada göçmenlik başvurusu nereden yapılır?, Kanada göçmenlik başvurusu 2023, Kanada göçmenlik başvurusu nereye Yapılır?, Türklere Kanada göçmenlik başvurusu, 2023 Kanada Göçmenlik testi. Kanada’da göçmenlik başvurusu veya vize almak isteyenler için bilgiler aşağıdaki gibidir. Kanada Vizesi , Kanada: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Kanada’ya seyahat edecek olan yolcularımızın Seyahat sağlık sigortası yaptırmaları opsiyoneldir. Kanada Vize başvuruları ortalama ortalama 7 – 14 iş günü içerisinde cevap verilir.

Kanada’ya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada’ya göçmenlik başvuruları esas itibarıyla Kanada Devleti’nin egemenlik alanına girmektedir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu alandaki ihtiyacın karşılanması amacıyla aşağıdaki bilgilendirme yazısı Büyükelçiliğimizce hazırlanmış olup, özendirici ve tavsiye amaçlı değildir.

Aşağıda kayıtlı not bilgi amaçlı olup, yazıda belirtilen görüş ve düşünceler Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bakımından bağlayıcı değildir. Bilgilendirme yazısında bulunabilecek içerik ve maddi hatalardan dolayı meydana gelebilecek kayıp ve zararlardan dolayı Büyükelçilik ve Bakanlık hukuken sorumluluk kabul etmez. Sorumluluk tamamen başvuru sahibine aittir.

Türkiye Kanada çalışma izni alma

Diğer yandan Türkiye ile Kanada arasında iklim ve sosyal yaşam gibi farklılıklar nedeniyle Kanada’ya göçmen olarak gelmek isteyen ülkemiz vatandaşlarının, başvuru yapmadan önce Kanada’yaönce turist olarak gelmeleri ve ülkeyi tanımaları, yaşanabilecek hayal kırıklıkları ile maddi kayıp ve zararların önlemesi bakımından tavsiye edilmektedir.

Kanada Göçmenlik Başvurusu İçin Neler Yapılır?

Federatif bir siyasi yapılanmaya sahip Kanada Devleti, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Bir göçmen ülkesi olan Kanada’nın her yıl yaklaşık 250.000 göçmen kabul ettiği bilinmektedir. Kanada’nın göçmenlik ile ilgili yasal düzenlemeleri, Kanada Federal Hükümeti (KFH) çatısı altında toplanmaktadır. Bununla birlikte KFH’nin bütün bölge ve eyaletlerinin birbirinden bağımsız göçmen kabul anlaşmaları bulunmaktadır.

Bu anlaşmalar çerçevesinde, her eyalet ve bölge kendi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik sektörlerdeki meslek grupları için göçmenlik kategorileri geliştirmiş durumdadır. Kanada’nın göçmenlik sistemi ise iki ana gruba ayrılmaktadır:

· Göçmenlik kategorileri

· Mülteciler

Bu bilgilendirme yazısında, Kanada’nın mülteciler ile ilgili yasal düzenlemelerine değinilmeyecektir. Kanada’ya göç etmek için birkaç farklı yol mevcuttur. Öncelikle başvuru sahibinin hangi göçmenlik programının kendisi için en uygun olanı olduğuna karar vermesi gerekmektedir.

Kanada’ya göçmen olarak kabul edilebilirlik ve sınıflandırma konusunda yasal yetkiye sahip kurum Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Kurumu (KVGK)’dur. Sözkonusu kurumun web adresi aşağıda sunulmuştur:

· http://www.cic.gc.ca/english/index-can.asp

Göçmenlik başvurusu için takip edilmesi gereken yolu öğrenmek için ise KVGK çatısı altında faaliyet gösteren Yabancı Kimlik Bilgileri Başvuru Ofisi (Foreign Credentials Referral Office)’in aşağıda kayıtlı internet sitesini inceleyiniz.

· http://www.credentials.gc.ca/

Kanada Göçmenlik Başvurusu İçin Ön Şartlar

Hangi göçmenlik kategorisi seçilirse seçilsin Kanada’ya göçmenlik başvurusunda bulunacakların sabıka kayıtlarının olmaması, varsa bu kayıtlarının yasal yollardan silinmiş olması, sağlık engelinin olmaması, Kanada’nın güvenliğini tehlikeye atacak faaliyetlere karışmamış olması gerekmektedir. Ayrıca KVGK tarafından İngilizce veya Fransa dillerinden birinden yapılan bir testten asgari düzeyde başarılı olmak ön koşullar arasında yer almaktadır.

Kanada’ya göçmenlik başvurusu için gerekli ön koşullar hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen anılan kurumun aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/apply-who.asp

Dil testi hakkında daha fazla bilgi almak için ise anılan kurumun aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/language.asp

Kanada Çalışma Vize Başvurusu

Kanada’ya çalışma vizesi ile gelebilmek için önkoşul Kanada’da kâin bir işveren tarafından temin edilecek iş teklifi mektubuna sahip olmaktır. Diğer yandan Kanadalı işverenin, yabancı uyruklu bir şâhısa iş teklifinde bulunabilmesi ise belli bir meslekte aradığı elemanı Kanada içinde bulamadığını Kanada makamlarına (Service Canada) ispatlama zorunluluğu bulunmaktadır. Sözkonusu çalışma izinlerinin süresi ise en çok dört yıl ile sınırlandırılmış durumdadır.

Bu kategoriden Kanada’ya göçmen olarak gelebilmek için, Kanada’da yabancı uyruklu kişinin yaptığı mesleğe çok ihtiyaç duyuluyor olması, Kanada içinde eleman açığını doldurmanın zor, hatta imkânsız olması, yabancı işçi alımından Kanada ekonomisinin fayda sağlayacağına inanılması gerekmektedir.

Bu kategorideki meslek grupları genellikle yüksek eğitim gerektiren ve revaçta olan mesleklerdir. Üniversitelerin araştırma görevlileri, gıda, tarım ve petrol endüstrisi ile bilgisayar bilimiyle ilgili meslekler bu grupta sayılabilir.Bu kategoriden Kanada’ya gelenlerin ise iki yıl tam zamanlı Kanada’da çalıştıktan sonra, göçmenlik başvurusunda bulunma hakları doğmaktadır.

Yüksek öğrenim gerektirmeyen belli sektörlerdeki meslek gruplarından çalışma izni ile de Kanada’ya gelmek mümkündür. Bu mesleklerden örnek vermek gerekirse, hasta ve çocuk bakıcılığı, inşaat işçiliği, ağır sanayi makineleri operatörlüğü, çiftlik işçiliği sayılabilir. Kanada’ya göçmen olarak gelmenin ön koşullarından biri olan asgari derecede İngilizce ya da Fransızca bilme mecburiyeti bu kategori için de geçerlidir.

Kanada Göçmenlik Başvuru Kategorileri

a) Kalifiye İşçiler ve Profesyoneller Sınıfı (Skilled Workers and Professionals)

Belli bir eğitim ve iş tecrübesi gereklerini yerine getirmiş ve Kanada’da (Kebek Eyaleti dışında) yerleşip çalışmak isteyen kişiler için mevcut olan bir seçenektir. Bu gruba örnek olarak sayılabilecek meslekler; doktorlar, mimarlar, hemşireler, mühendisler, avukatlar, yöneticiler, bilim adamları, öğretim üyeleri ve benzerleridir.

Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen KVGK’nın aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp?lang=eng

Kebek Eyaleti’nin başvuru işlemi diğer eyaletlerden farklı olması nedeniyle, bu eyaletin Kalifiye İşçiler Sınıfı hakkında bilgi temin etmek için KVGK’nın aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/quebec/index.asp

b) Kanada Tecrübe Sınıfı(Canadian Experience Class)

Çalışma vizesi bölümünde bir parça değinilen bu sınıftan başvuru hakkı, aşağıda kayıtlı iki farklı yoldan yapılabilmektedir.

I. Kanada’ya çalışma vizesi ile gelip, iki yıl tam zamanlı çalıştıktan sonra bu sınıftan göçmenliğe başvuru hakkı kazanarak,

II. Kanada’ya uluslararası öğrenci statüsünde gelip, bir eğitim kurumundan en az iki yıl tam zamanlı bir eğitim aldıktan ve akabinde mezun olduktan sonra ve son olarak Kanada’da bir yıl tam zamanlı çalıştıktan sonra göçmenliğe başvurma hakkı kazanarak.

Bu sınıfın avantajı, başvurunun hızlı sonuçlandırılması ve başvuru sonucu beklenirken Kanada’da çalışmaya devam etme hakkının sağlanmasıdır.

Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen KVGK’nın aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp

c) Ticari Göçmenlik (Investors, Entrepreneurs and Self-Employed Persons)

Bu göçmenlik sınıfı, yatırımcılar, küçük girişimciler ve kendi işinin sahibi olan kişiler için mevcut olan bir seçenektir. KVGK bu sınıftan göçmen kabulünü geçici olarak durdurmuş durumdadır.

Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen KVGK’nın aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/index.asp

d) Bölgesel Adaylıklar (Provincial Nominees)

Kanada’nın eyaletlerinden “Göçmenliğe Adaylık Sertifikası” almak suretiyle yapılan başvuru şeklidir.

Kanada Federal Hükümeti’nin bütün eyaletleri ve kuzeydeki bölgeleri ile birbirinden bağımsız olarak yaptığı göçmen alma anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde, her eyalet ve bölge kendi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik sektörlerdeki meslek gruplarını kendi eyaletlerine göçmenliğe özendiren göçmenlik uygulamaları geliştirmiş ve kategoriler belirlemişlerdir.

Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen KVGK’nın aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/provincial/index.asp

Genel olarak eyaletlerin göçmenlik kategorileri federal hükümetin göçmenlik kategorilerine benzemektedir. Bununla birlikte, Saskatchewan Eyaleti’nin göçmen kabul programı, belli sektörlerdeki işgücü açığı nedeniyle Bölgesel Adaylıklar arasında en hızlı sonuçlandırılanlar arasında yer almaktadır.

Saskatchewan Eyaleti’nin göçmenlik programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen anılan eyaletin aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz.

· http://www.saskimmigrationcanada.ca/sinp

İşgücü açığı nedeniyle öne çıkan bir diğer eyalet ise Alberta Eyaleti’nin göçmen kabul programıdır. Alberta Eyaleti’nin göçmenlik programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen anılan eyaletin aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz.

· http://www.albertacanada.com/immigration.aspx

e) Nitelik Gerektiren Meslekler (Skilled Trades)

Bu başvuru şekli nitelikli bir mesleğe sahip olan kişiler içindir.

Bu göçmenlik kategorisi hakkında daha fazla bilgi temin etmek için lütfen KVGK’nın aşağıda kayıtlı linkini ziyaret ediniz:

· http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/index.asp

f) Aile Sponsorluğu (Family Sponsorship)

Eğer Kanada’da daimi oturma izniniz var ise ya da Kanada vatandaşı iseniz, yakın bir akrabanızın Kanada’ya gelmesi için sponsor olabilmeniz için geçerli seçenektir.

· Eşlerin Sponsorluğu

Evliliğin gerçek olduğuna dair yeterince delil olmaması, sponsor olan eşin aile içi şiddetten dolayı aleyhine mahkeme kararı olması ya da polis kaydı olması, sponsor olan eşin daha önce bir başka eşe sponsor olmuş olması ve sponsorluk yükümlülüklerini ihlal etmiş olması, sponsorluğa engel olan hususlardır.

· Anne –Babalar ve Büyük Anne-Büyük Babanın Sponsorluğu

Bu kategori süresiz olarak askıya alınmış durumdadır. Bununla birlikte, bu guruptaki aile üyelerine “süper ziyaretçi vizesi” almak mümkündür. Süper ziyaretçi vizesi, çok giriş imkanı veren, 10 yıla kadar geçerli ve her girişte maksimum iki yıla kadar Kanada’da ziyaretçi olarak bulunma hakkı veren geçici bir vize türüdür.

· Kardeş ve İkinci Derece Akrabaların Sponsorluğu

İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, kardeşlere ve ikinci derecedeki akrabalara sponsor olmak olanaklı değildir.

g) Genel Hususlar

· Öğrenciler

Birçok eyalet, kendi eyaletinde üniversite ya da yüksekokul bitirmiş uluslararası öğrencilere göçmenlik başvurusu yapmaktakolaylıklar tanımaktadır. Örneğin OntarioEyaleti, kendi eyaletinde yüksek lisans ya da doktora diploması alanlara, iş bulma ve bir yıl çalışma şartı koşmaksızın göçmenliğe başvurma hakkı tanımaktadır.

Bir diğer örnekse Saskatchewan Eyaleti, Kanada’nın herhangi bir yerinde bir eğitimprogramını bitirmiş yabancı uyruklu biröğrenciye, kendi eyaletinde altı ay herhangi birişte tam zamanlı çalışmış olmak kaydıyla göçmenliğe adaylık sertifikası vermektedir.

· Küçük Yatırımcılar

Bu kategoride eyaletler, göçmen adayının kendi eyaletinde değişen oranlarda yatırım yapmasını şart koşmaktadır.Sözkonusu kategori, başvuru belgelerinin hazırlanması ve yasal işlemlerinsonuçlandırılması bakımından oldukça zahmetlidir. Bukategorideki bir başvurunun başarılı sonuçlanabilmesi için muhasebeci, yatırım danışmanı, iş ve ticaret hukuku avukatı ve vergi uzmanı gibi birçok profesyonel hizmetten yararlanılmasını zorunlukılmaktadır.

· Düşük Kalifiye İşgücü Pilot Projeleri

Özellikle, Alberta Eyaleti başta olmak üzere, birçok eyalet istihdam açıklarını yabancıişçi getirerek kapatmaktadır. Alberta Eyaleti içinpetrol sektörü ve hayvancılık, Saskatchewan Eyaletiiçin tarım ve gıda sektörü, doğu eyaletleri için madencilik sektörüişgücüaçığı yaşanan sektörlerdir.

 
 
Türk Vatandaşları Kanada Vizesi Nasıl Alır?

Türk Vatandaşları Kanada Vizesi Nasıl Alır?” üzerine 2 düşünce

Bir yanıt yazın