Türk pasaportu ile Izlanda’ya gitmek için vize başvurusu yapmak gerekmeketdir. Türk vatandaşlarının İzlanda’da oturma izni alabilmesi için bir iş davetiyesi veya evlilik yolu ile olabilmektedir. Turizm amaçlı İzlanda’da ikamet izni alabilmenin şartları ağırdır. Yatırım amaçlı veya konut alınarak İzlanda’da oturma izni alınabilmektedir. AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir. Umuma mahsus pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Resmi pasaport hamilleri vizeye tabidir. İbraz edecekleri notalar ile resmi sıfatlarını belgeleyen resmi pasaport hamillerine, seyahat amaçlarına bakılmaksızın vizeleri dış temsilciliklerimizce harçsız olarak verilir. Ayrıca şuanda İzlanda’nın Türkiye’de temsilciliği yoktur. İzlanda konsolosluk işlemleri Danimarka konsolosluğu üzerinden yürütülmektedir.

Türk vatandaşları İzlanda’da oturma izni alabilir mi?

AB Üyesi olmayan bütün yabancılar İzlanda’da oturma izni almak için İzlanda Göçmen Müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. İzlanda’dan bir davetiye alarak İzlanda’ya gidebilirsiniz. AB ülkeleri veya İzlanda’da vatandaşı veya uzun süre ikameti olan kişilerin davetiye göndermesi ilede gidilebilmektedir. Bir iş davetiyesi ile İzlanda’ya gitmek için davetiye almanız ve bunu Türkiye’de İzlanda devletini temsil eden Danimarka konsoslolsuğuna götürmeniz gerekir.

izlanda'da oturma izni
İzlanda oturma izni

İzlandalının Tükiye’de ikamet izni

180 günde 90 gün Türkiye’de vizesiz kalabilen İzlanda vatandaşları için oturma izni almak kolaydır. Göç idaresi web sietsi üzerinden oturma izni randevu oluşturur randevu zamanında göç idaresine giderek eksik evrakları öğrenerek tamamlar ve kısa sürede oturma izni kartı adresine teslim edilir.

İzlanda’da oturma izni almak isteyen Türk vatandaşlarının İzlanda’nın Türkiye’deki temsilcisi Danimarka Konsoslosluğuna gitmeleri bilgi almaları gerekir. Veya resmi vize firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

İzlanda’da oturma izni alma

Bir yanıt yazın