İstisnai Türk Vatandaşlığı Başvurusu

İstisnai vatandaşlığına Başvuru Formu VAT 4, VAT-4, 5901 sayılı Kanun, Çalışma izni ile vatandaşlık başvurusu, Suriyelilere istisnai vatandaşlık aşamaları, İstisnai Vatandaşlık aşamaları, İstisnai vatandaşlık nedir, Vatandaşlık başvurusu karar asamasi, Vatandaşlık başvurusu nereye yapılıyor?, yabancı uyruklu bir kişi nasıl Türk vatandaşı olabilir?, vatandaşlık başvurusu karar aşaması ne kadar sürer?, Türk vatandaşlığı nasıl alabilirim?, t.c. vatandaşlık başvurusu, Tc vatandaşlık başvuru harcı ne kadar, Vatandaşlık başvurusu, İstisnai Vatandaşlık aşamaları, Vatandaşlık başvuru numarası nasıl öğrenilir, Boşanma ile Türk vatandaşlığı kaybedilir mi, Türk Vatandaşlık başvuru dilekçe Örneği, Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık İşlemleri.

istisnai türk vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusu hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Hizmetleri” başlığı altından durumunuza uygun vatandaşlık kazanma türleri, gerekli belgeler, başvuru formları ile dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilirsiniz.

Başvuru No nedir? Ne işe yarar?

Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte https://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

Başvuru No’sunu nereden öğrenebilirim?

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığını kazanma başvurum reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilir miyim?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat etmeniz halinde vatandaşlık durumunuzun yeniden değerlendirilmesi mümkündür.

Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesi nereden teslim alınır?

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair duyuru belgesi, başvuru makamından (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?

Karar makamınca Türk Vatandaşlığını kazanması uygun görülenlere duyuru yapılmak üzere ilgililerin başvuru makamlarına iletilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.

Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?

 1. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 2. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
 3. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
 4. Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?

 • İsteği belirten form dilekçe. (Web sitemiz ya da başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
 • Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.

​Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için nereye müracaat etmeliyim?

Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı edinimi amacıyla yapılan başvurular vekâlet ile olabilir mi?

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda uzaktan sonuçlandırılabilir.

Uygunluk Belgesi nedir?

Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Hangi kurumlardan nasıl Uygunluk Belgesi alınır?

 1. Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),
 2. Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
 3. İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
 4. Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
 5. Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
 6. Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

Vatandaşlık dosyası düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç vardır?

 1. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,
 2. Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,
 3. Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
 4. Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),
 5. Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.
İstisnai Türk Vatandaşlığına Nasıl Başvuru Yapılır?

Bir yanıt yazın