İran vatandaşı Türkiye’de nasıl oturma izni alır?

İran vatandaşına Türkiye’de nasıl ikamet izni alınır?

İran vatandaşı Türkiye’de nasıl oturma izni alır? e-ikamet.goc.gov.tr adresine girerek randevu almamaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi olan e-ikamet üzerinden alınacak randevunun çıktısını mutlaka alınız. Randevu İstanbul’da otomatik verildiği için size verilen tarihe kadar göç idaresinin sizden istediği evrak ve dökümanları hazırlayarak randevu gününde orada olmanız gerekmektedir.

  1. İkamet İzni Başvuru Formu
  2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
  3. İki (4) adet fotoğraf
  4. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  5. İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
  6. On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası