Türkiye’de kimler insani ikamet izni alma hakkına sahiptir? Ülkemizde çeşitli sebeplerle giriş yapmış olan hangi yabancılara insani ikamet izni verilir? İnsani ikamet başvurusu yapmak için hangi kriterler geçerlidir. İnsani ikamet başvurusu için ödeme yapılır mı? İnsani ikamet izni başvuru nereye yapılır?. Türkiye’de 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46. ve 47. maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

insani ikamet izni kimlere verilir?

İnsani İkamet İzni Verilecek Yabancılar Kimlerdir?

İnsani ikamet izni alabilmeniz için aşağıdaki verilen bilgilerden herhangi birinin size uygun olması gerekmektedir.

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
  • Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
  • Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
  • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
  • Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.


İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Verilir?

Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir.

İnsani İkamet İzni Başvuru Şartları Nelerdir?

İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır. İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir? İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz. İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

insani ikamet izni kimlere verilir?

insani ikamet izni kimlere verilir?” üzerine 2 düşünce

Bir yanıt yazın