Türkiye’de oturma izni kimlik yerine geçmez. Türkiye’de yabancı bir vatandaşın yasal olarak ikamet etmesi için oturma iznine sahip olması gerekmektedir. Oturma izni, Türkiye’de ikamet etme ve çalışma hakkı sağlayan bir resmi belgedir. Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı vatandaşlar, ikamet izni almak için ilgili yasal süreçleri takip etmelidirler. Bu süreç, ilgili belgelerin sunulması, başvuru ücretinin ödenmesi ve gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması gibi adımları içerir. Oturma izni alındıktan sonra, yabancı vatandaşa bir ikamet tezkeresi verilir ve bu tezkere resmi kimlik olarak kabul edilir. Bu nedenle, Türkiye’de oturma izni olmadan yabancı bir vatandaşın oturum ve çalışma hakkı bulunmamaktadır. İkamet kartı kimlik yerine geçebilir mi? >>

Oturum İzni Kimlik Kartı Yerine Geçer Mi?

Kayıt işlemleri tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren 1 yıl süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu sonuçlandırılamayanların kimlik belgeleri 1 yıllık sürelerle yenilenir. Kimlik belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.

Oturum İzni Kimlik Kartı Yerine Geçer Mi?

ULUSLARARASI KORUMA STATÜ KİMLİK BELGESİ

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinden talebi uygun görülenlere uluslararası koruma statüsü (mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma) verilir. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere karar tarihinden itibaren, yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir. 6458 sayılı YUKK’nun 85 ve 86 ıncı maddeleri hükümlerine göre yabancıların statüleri sona erene veya iptal edilene kadar üçer yıllık sürelerle yenilenir. Bu kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.

İkamet tezkeresi kimlik yerine geçer mi?

Bir yanıt yazın