ikamet tezkeresi gecikme cezası ;

yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazete’de yayımlanan miktarlar söyledir;

İkamet izni (5035 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için 13,30 TL (Bu tutar ilk ay için izin başına (24,80 TL)’den az, (126,70 TL)’den çok olamaz.)

1 aydan sonraki her ay için 84,20 TL

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet izninin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet izni harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 205,30 TL

ikamet tezkeresi gecikme cezası

ikamet tezkeresi gecikme cezası” üzerine 2 düşünce

Bir yanıt yazın