Oturma İzni İptal Edilen Yabancının Durumu

İkamet İzni İptal Edilen Yabancılar Ne Yapacak;  İkamet izni başvurusu reddedilenler ile ikamet izni iptal edilenler, altı ay içinde yeniden ikamet izni başvurusu yaptıklarında yeni bir ikamet izni talep gerekçesi sunmaları istenir. Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalmaları nedeniyle kısa dönem ikamet izinleri; son bir yılda yüz seksen günden fazla yurt dışında kalmaları nedeniyle aile ikamet izinleri; kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan bu izinlerini tekrar almak üzere yapacakları başvuruda yeni bir gerekçe sunmaları istenmez.

İkamet İzni İptal Edilenler Ne Yapacak, Oturma İzni İptal Edilen Yabancının Durumu, İkamet İznim Red Oldu Ne Yapmam Gerekiyor

İkamet İznim Red Oldu Ne Yapmam Gerekiyor?

On birinci fıkra kapsamındaki yabancılardan Türkiye’de bulunanlar iptal kararının tebliğinden itibaren on gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda tek giriş vize harcı ve ikamet izninin iptal edildiği tarihten müracaat tarihine kadar geçirilen sürenin ikamet izni harcı, bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu sürenin hesaplanmasında yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmaz.

 

İkamet İzni İptal Edilenler Ne Yapacak

İkamet İzni İptal Edilenler Ne Yapacak” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın