Vize ile Türkiye’ye gelen Hong kong vatandaşları oturum izni başvurusu yaparak kısa süreli ikamet izni alabilir. Hong kong vatandaşının ikamet izni alabilmesi için pasaport süresinin 1 yıl olması ve vize ihlali yapmamış olması gerekmektedir. Hong kong’lulara ikamet izni intern üzerinden online olarak alınır. Yabancının kişisel bilgileri ve Türkiye’de ikamet ettiği adresler girilerek randevu talebi oluşturulur. Hong kong vatandaşına randevu almak için biometirk resim ile 1 yıllık sağlık sigortası gerekmektedir.

Hong kong’lulara ikamet izni

Türkiye’de kısa süreli oturum izni alabilmek için Hong kong vatandaşının oturma izni başvuru randevusu alması gerekir. Oturma izni vermek Türkiye’de göç idares yetkisindedir. Yabancı ülke vatandaşı oturma izni almak için e ikamet randevu sistemine giriş yapılır. Ülkemizde oturma izni almak isteyen Hong kong vatandaşlarına aşağıda belge – evraklar gereklidir;

  1. Oturma izni başvuru formu
  2. 4 adet fotoğraf
  3. Pasaport aslı ve fotokopisi
  4. Kira kontratı veya taahhütname (noter tasdikli) 
  5. Kart aidatı makbuzu (Vergi numarası alınarak vergi dairesine yatırılır)
  6. Harçlar (Vergi numarası ile Vergi dairesinden yatırılır)
  7. Yabancılar için sağlık sigortası veya Genel Sağlık sigortası SGK 
  8. İlkkez oturma izni alamk isteyenlerde tapu ve numarataj istenmektedir.
  9. Hong kong vatandaşı oturma izni uzatma yapacak ise adres yerleşim yeri belgesi zorunludur.
Hong kong vatandaşına oturum izni

Türkiye’de Hong kong vatandaşları kısa süreli 5 yıla akdar ikamet izni alabilir. Hong kong vatandaşlarına oturma izni almak için bulunduğunuz ildeki adersinize göre başvuru yapılması zorunludur.

Hong kong Türkiye oturma izni fiyatları; Geçerli sağlık sigortası 200 ₺ ile 650 ₺ arası, Oturma izni harç ücreti; 80 $, noter onaylı kira kontratı 130 ₺ olarak bilinir. Hong kong luların oturma izni harçları yıllara göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de oturma izni aldığınız formun üzerinden harç miktarları yazmaktadır.

Hong kong vatandaşına Türkiye’de oturma izni

Bir yanıt yazın