Yabancıların gözaltına alınması

Aşağıda sayılan yabancılar, haklarında işlem tesis edildikten sonra vize yahut ikamet izni ihlali yapmış sayılmazlar:

Gözaltına alınan yabancılar nereye gider
  1. Gözaltında bulunanlar.
  2. Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalanlar.
  3. Hakkında idari gözetim kararı alınanlar.
  4. Geri gönderme merkezlerinde bekletilenler.

Birinci fıkra kapsamına girmeden önce vize veya ikamet izni ihlali varsa, ihlalde bulunulan süreler için genel hükümlere göre işlem yapılır varsa ikamet izinleri iptal edilir. Bu maddede sayılan yabancıların ikamet izin talepleri değerlendirmeye alınmaz, yabancı kimlik numarası verilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Göz altınan alının kişilere ne olur?

Göz altına alınan kişilerin durumuna göre işlem yapılır. Vize ihlal bürosundan göz altına alınan yabancılar toplama merkezine götürülürler. Bir avukat ile bu göz altından çıkabilirsiniz.

Gözaltına alınan yabancılar

Gözaltına alınan yabancılar” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın