Mülteci sıfatıyla 10 yıl geçerli İkamet Kartına hak kazanırsınız. Bu kart size Fransa’da serbest dolaşım olanağı verir ve kendiliğinden yenilenir. Mülteci sıfatınızı onaylayan yazıyı alınca, ikametgâhınızın bulunduğu mülki amirliğe gitmelisiniz. Mülki Amirlik, İkamet Kartına başvurmanızı izleyen 8 gün içinde, 6 ay geçerli ve yenilenebilir bir alındı verir. Belgenin üzerinde “Mülteci Sıfatı Onaylanmıştır” yazar.


Bu alındı size istediğiniz mesleği icra etme hakkı verir. Mukim Kartı verilene kadar yenilenir. Mukim Kartı, Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi (OFPRA) nüfus kaydınızı oluşturunca verilir. İkincilkorumadan yararlanıyor olmanız durumunda 1 Mart 2019 tarihinden itibaren Fransa sınırları içinde serbest dolaşım izni veren 4 yıl süre ile geçerli bir İkamet Kartına hak kazanacaksınız.


Koruma hakkınızı teyit eden belgeyi alınca ikametgâhınızın bulunduğu mülki amirliğe gitmelisiniz. Mülki Amirlik, İkamet Kartına başvurmanızı izleyen 8 gün içinde, 6 ay geçerli ve yenilenebilir bir alındı verir. Belgenin üzerinde “İkincilKorumadan yararlanma hakkını kazanmıştır.” yazar. Bu alındı size istediğiniz mesleği icra etme hakkı verir. Mukim Kartı verilene kadar yenilenir. Mukim Kartı, Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi (OFPRA) nüfus kaydınızı oluşturunca verilir. Dört yıl düzenli ikametten sonra size on yıl geçerli Mukim Kartı verilir.

Fransa’da Aile İkameti Alma

Fransa’da ikamet etme koşulları

Mülteci olarak tanınsanız ya da İkincilkoruma kapsamına alınmanız durumunda, sizinle aynı ikamet kartına sahip olabilirler: Eşiniz ya da yasal bir birliktelik yaşadığınız kişi, en az 18 yaşında olması ve evlilik ya da yasal birlikteliğinizin iltica başvurunuzdan daha eski tarihli olması ve bir yıldan daha eski tarihli olması ve birlikte yaşamın etkin olarak sürüyor olması koşuluyla; Eşiniz ya da yasal bir birliktelik yaşadığınız kişi ya da aile birleşimi kapsamında Fransa’da ikamet etmesine izin verilmesi koşuluyla birlikte yaşadığınız kişi (Bkz. “Aile Birleşimi Hakkı”); 18 yaşını ya da çalışmak istemeleri durumunda 16 yaşını doldurmalarını izleyen yıldan itibaren çocuklarınız; Reşit ve evli değilseniz birinci dereceden doğrudan ebeveynleriniz. Aile bireyleriniz ikamet kartlarını almak için Mülki Amirliğe gitmeleri gerekmektedir.

Fransa’da Aile Birleşimi Hakkı

Ailenizin koruma hakkı elde ettiğiniz tarihte Fransa dışında bulunması durumunda, onu koruma hakkı elde ettiğiniz tarihten itibaren aile birleşimi kapsamında Fransa’ya alabilirsiniz. Bunun için her hangi bir gelir ya da ikamet koşulu aranmaz. Bu haktan yararlanabilenler şunlardır:

  • En az 18 yaşında olması ve evlilik ya da yasal birlikteliğinizin iltica başvurunuzdan daha eski tarihli olması koşuluyla eşiniz ya da yasal bir birliktelik yaşadığınız kişi;
  • En az 18 yaşında olması ve koruma başvurunda bulunmadan önce, yeterince düzgün ve uzun süreli bir ilişkinizin olduğu birlikte yaşadığınız kişi;
  • Çiftinizin en fazla 19 yaşında ve bekâr olan çocukları;
    Çocuklarınız ve eşinizin daha önceki birlikteliklerinden olan 18 yaşından küçük çocukları. Bu kapsamdaki çocuklar,
  • Reşit değilseniz ve bekârsanız, doğrudan ve birinci derece usulünüz. Bunlar reşit olmayan ve bakmakla yükümlü oldukları kendi çocuklarını da getirebilirler.
  • Aile bireyleriniz Fransa’ya giriş yapabilmek için elçilik veya konsolosluğa 3 aydan uzun süreli bir vize başvurusu yapmak zorundadır. Söz konusu başvuruya en kısa zamanda yanıt verilir. Mülteci Aileleri Bürosu ile önceden her hangi bir yazışma yapmak gerekli değildir.
  • Aile birleşimi, Fransa’da Cumhuriyet yasaları uyarınca aile yaşamını düzenleyen temel ilkelere uymamanız durumunda reddedilebilir. Aynı şekilde, aile bireylerinizden Fransa’da bulunmaları kamu düzenine tehdit oluşturanlar veya iltica kapsamında sağlanan iltica veya korumaya tehdidin azmettiricisi, faili veya suç ortağı oldukları saptananlar aile birleşiminin dışında tutulabilirler.
  • Evliliğinizin iltica başvurusu yapmanızdan sonra gerçekleşmiş olması durumunda, Fransa Muhaceret ve Bütünleşme Ofisine (Office français de l’immigration et d’integratıon – OFII) aile birleşimi başvurusunda bulunmanız gerekir.
Fransa’da ikamet etme koşulları

Bir cevap yazın