Fransa’da oturma izni almak isteyen Türk vatandaşları hangi yolları izlemeli, nelere dikkat etmeli? Fransa’da çalışma izni almak isteyen Türklerden istenen evraklar nelerdir? Fransa vatandaşlığı nasıl kazanılır? bu sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağız. Fransa her sene Avrupa Birliğine göre üçüncü taraf ülkelerden çıkış yapan, dünyanın her köşesinden gelen ve niyetleri ulusal yurt topraklarında kalıcı olarak yerleşmek olan 100.000’in üzerinde yabancıyı ağırlıyor.

Fransa’da yaşamak isteyenlerin bilmesi gerekenler

Fransa tek bir vatanı, tek bir resmi dili ve herkese uygulanan bir yasayı içine alan bir ve bölünmez bir Cumhuriyettir. Fransa bugün 13 bölge, 101 il ve 30.000’in üzerinde komünden oluşan, merkezden bağımsız yönetim biçimli bir Devlettir. Ülke toprakları anavatanı içine alıyor ve 8 deniz aşırı bölgeye yayılıyor. Fransa demokratik bir Cumhuriyettir. İlkesi halkın, halk tarafından, halk için yönetimidir. Devlet yöneticileri genel oyla seçilir, bu tüm yurttaşların, erkeklerin ve kadınların oy hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Fransa kamu gücünün temsilcileri de dahil herkesin uymak zorunda olduğu yasalara dayalı bir hukuk Devletidir. Devlet düzeni bir yasa metniyle, Anayasayla tanımlanmıştır. Mevcut anayasamız 1958 yılında kabul edilmiş V. Cumhuriyet anayasasıdır.

Fransa Türklerden Vize İstiyor Mu?

Fransa Vizesi, Fransa: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Fransa Vizesi Fiyatları, Fransa Schengen vize sistemine üye bir Avrupa Birliği ülkesidir.Fransa’ya seyahat edecek yolcularımız için Seyahat Sağlık Sigortası Zorunludur.

Fransa Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

Fransada çalışma izni nasıl alınır, Fransada ikamet izni nasıl alınır

İkamet ettiğiniz ülkedeki yetkili konsolosluk veya bazı ülkelerde vize başvurularını kabul etmekle yükümlü idari yetkili nezdinde. En çok bir yıldır (vizenin düzenlendiği tarihi takip eden 3 ay içerisinde Fransa’ya
giriş yapmalısınız) Fransa’ya geliş tarihinizi takip eden 3 ay içerisinde, size vizeyle birlikte teslim edilmiş olan « demande d’attestation OFII » (OFII onay talebi) formunu Fransa Göçmenlik ve Uyum Ofisine (OFII) iletmeniz
gerekir. OFII tarafından onaylanmış vize size oturma kartıyla aynı
hakları sunar. Fransa’ya geliş tarihinizi takip eden 2 ay içerisinde, ikamet edeceğiniz ilin valiliğine oturma izni başvurusunda bulunmalısınız. https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16162

Fransa’ya giderken hangi evraklar gereklidir?

  1. doğum belgeleriniz
  2. evlilik kayıt örneğiniz veya evlilik cüzdanınız veya boşanma belgeniz,
  3. eşinizin vefat kayıt örneği veya ölüm belgesi,
  4. sertifika ve diplomalarınız…
  5. eski işverenlerinizin referans mektupları, gerçekleştirdiğiniz işleri belirten bir dosya, vb…
  6. aşı karneniz ve sağlık dosyanız (reçeteler, klinik muayene sonuçları, radyografi filmleri, vb.),
  7. sürücü belgeniz

Fransa’da oturma izni için neler yapılır? 

Oturma izni başvurunuzu Fransa’ya geliş tarihinizi izleyen 2 ay içerisinde sunmalısınız:
1- Paris’de ikamet ediyorsanız, emniyet müdürlüğüne başvurmalısınız;
2- başka bir ilde ikamet ediyorsanız, iliniz valiliğine veya kaymakamlığına başvurmalısınız (bkz. ekli iller listesi).

Valiliğe gitmeden önce, sunulacak belgeler listesini görmek için ikamet yerinizin bağlı olduğu valiliğin internet sitesini inceleyin. Bu hizmet kullanılabiliyorsa, randevu taleplerinizi internet üzerinden iletmeye öncelik verin. Valilikteki randevunuza şahsen ve belgelerinizin asıllarını yanınıza alarak gitmelisiniz.

Valilik başvurunuzun incelenmesini beklerken size bir oturma izni başvurusu geçici izin belgesi verir (süresi bir aydan az olmayacak şekilde).
Geçici izin belgesi verilmesi valinin alacağı kararın ön bildirimi değildir.
İncelemenin sonunda kararın size bildirilmesi için valiliğe çağrılacaksınız. Karar olumluysa size bir oturma izni verilecektir. Bu durumda damga pulları yoluyla bir harç ödemesi yapacaksınız. Fransa’da ücret karşılığı bir işte çalışmak için, çalışma izni belgesi almalısınız. Oturma izniyle
size çalışma izni de verilmişse, bu durum oturma izninde belirtilir.
Tersi durumda bir çalışma izni gerekir. Çalışma izni için İşletme, rekabet, tüketim, çalışma ve istihdam bölgesel yönetiminin (DIRECCTE) yabancı iş gücü servisleri nezdinde başvuru yapılmalıdır.

Türkler Fransa’ya Nasıl Vize Alır?

Bir yanıt yazın