e ikamet izni ilk başvuru

Türkiye’ye gelen yabancılar turizm amaçlı ikamet izni almak için aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

İkamet İzni İlk başvuru için gerekli belgeler

 İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası

e ikamet izni ilk başvuru

Bir yanıt yazın