Belçika Vizesi,Belçika Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Belçika Vize Fiyatları, Belçika Schengen vize sistemine dahil bir ülkedir. 

Belçikaya gidecek Türkler için Schengen Vizesi 

Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.

Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Schengen vizesi alan Belçika’ya gidebilir mi?

belçikada oturma izni, belçikada çalışma izni

Türkler Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Belçika’da Oturma İzni Nasıl Alınır?

Süresiz ikamet izni alabilmek

  1. Süresiz igeçici kamete iznine sahip olmak
  2. Yasal ve kesintisiz olarak beş yıldan beri Belçika’da geçici ikamet etmek
  3. İhtiyaçları karşılayacak sabit, düzenli ve yeterli gelire sahip olmak
  4. Hastalık Sigortasına Kayıtlı olmak
  5. Pasaporta sahip olmak ve
  6. Kamu düzenini ve güvenini tehdit etmemek gerekir.


Başvurular ikamet edilen yer yetkili makamlarına yapılır. Karar Yabancılar Ofisi tarafından 5 ay içerisinde verilir.

Olumlu karar verilmesi halinde başvuru sahibine 5 yıl geçerli ve “uzun süreli ikamet CE” ibareli kart D verilir.

Kart yenileme başvuruları, sürenin bitiminden en geç bir ay öncesinden yapılır.

Başvurunun reddi halinde, itirazda bulunmak mümkündür.

Kartın süresi sınırsız olmakla birlikte,

  1. başvuru esnasında yanlış ve yanıltıcı bilgi verme halinde,
  2. Sahte ve hileli belge kullanma halinde,
  3. Başvuru esnasında dolandırcılık veya yasal olmayan yollara başvuma halinde iptal edilebilmektedir.
  4. Mülteci statüsündekiler, bu haktan yararlanamaz.

Belçika’da oturma izni alacak Türk vatandaşları aşağıdaki lünlkeri inceleyebirler. Federal İçişleri Bakanlığı (Service Public fédéral de l’Intérieur)

https://ibz.be/

Yabancılar Ofisi Genel Müdürlüğü (Direction générale Office des étrangers)

https://dofi.ibz.be

Federal İstihdam, Çalışma ve Sosyal uzlaşı bakanlığı (Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale)

http://www.emploi.belgique.be

Dışişleri, Dış Ticaret Kalkınma İşbirliği Bakanlığı (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement)
:http://www.diplomatie.beet http://www.eurovisa.info

Aşağıda yer alan 4 Bölge Yetkili Bakanlıkları

Ministère de la Région wallonne
http://emploi.wallonie.be

Ministère de la Région de Bruxelles-capitale
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/fr/

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

http://www.werk.be

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
http://www.dglive.be

Belçika’da Türkler Nasıl Çalışma İzni Alabilir?

Belçika’da iş ilişkisi, işçi ile işveren arasında imzalanan iş kontratı (süresi belirli, süresi belirsiz, bir başkasının yerine çalışma, süresi kesin bir şekilde belirli) ile tesis edilmektedir.

Bunun yanında, denizcilerle, geçici işlerde çalışanlarla, belli düzeyde gelir sahibi olan sporcularla kontrat imzalamaya ilişkin düzenlemeler de mevcuttur.

İş kontratları ömür boyu imzalanamadığı gibi, tam gün mesai veya yarım gün mesai uygulamasına göre imzalanabilmektedir.

3 Temmuz 1978 tarihli İş Kontratlarına İlişkin Yasa bütün kontratlara ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

İş Kontratı kanunu göre, süresi belirsiz iş kontratı ya ihbar süresinin bildirilmesi yoluyla, ya ihbar süresini telafi edici tazminatın ödenmesi yoluyla ya da ciddi bir gerekçe nedeniyle sona erdirilmesini öngörmektedir.

İşçi ve işveren de kontratı tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahiptir.

Süresi belirli iş kontratı, kararlaştırılan sürenin tamamlanması ile sona erer.

Belçika’da beden gücü ile çalışan işçiler ile ofis işçileri arasında imzalanan iş kontratlardında farklılıklar mevcuttur.

İş kontratını Sona Erdirme

İşçi ve işveren istediği zaman iş kontratını sona erdirme hakkına sahiptir.

Kontratı tek taraflı olarak sona erdiren taraf, bazı kurallara uymak zorundadır.

Kontrartı sona erdirme işveren tarafından yapılırsa, “işten çıkarma”, işçi tarafından yapılırsa “istifa etme” olarak adlandırılmaktadır.

Taraflar birbilerine süre verme hakkına sahiptir.

İşveren, işten çıkarmalarda, işten çıkarma kurallarına uymak zorundadır. Bunlardan en belirgin olanı, işverenin işçiye bildirimde bulunma, işçinin de bilgi alma hakkı vardır.

İş ilişkisinin sona ermesi ile birlikte işveren, işçiye bonservisini ve diğer sosyal belgeleri vermek zorundadır. Daha fazla bilgi alınız >>

Türk Vatandaşları Belçika Vizesi Nasıl Alabilir?

Bir yanıt yazın