Türk Vatandaşları Belarus Vizesi Nasıl Alabilir?

Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri Belarus’a yapacakları seyahatlerinde, ikamet süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla, vizeden muaftırlar. Vatandaşlarımızın Belarus’taki toplam ikamet süreleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde 90 (doksan) günü aşmamalıdır.

Çalışma (araçların veya uçakların uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan mürettebatı hariç), okuma, eğitim, bilimsel faaliyet, ailenin biraraya gelmesi amacıyla seyahat eden veya 30 (otuz) günü aşan süreyle Belarus’ta ikamet edecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan önce Belarus’un Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğundan vize almalıdırlar.

belerus oturma izni

Belerus’a Girmek İçin Sağlık Sigotası

Belarus mevzuatınca, vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yapabilmelerini teminen Belarus sağlık sigortası yaptırmaları gereklidir. Sağlık sigortasının Belarus’a gelmeden önce veya Minsk havalimanında yaptırılması mümkündür (Havalimanındaki sigorta şubesi 24 saat açıktır). Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 170 Euro, 1 ay için yaklaşık 31 Euro, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 2 Euro’ya yaptırılabilmektedir.

Belerus Oturma İzni

Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan bir kaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar / Göç idaresi Şubesi’ne (OGİM) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OGİM’e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus’tan çıkartılmaları (sınırdışı) işlemi başlatılmaktadır.

Belerus’da oturma izni nasıl alınır?

Belarus’ta vatandaşlarımızın ikamet izni veya tezkeresi aldığı tarih itibariyle mevcut sürücü belgesi noter onaylı Rusça tercümesi olması şartıyla 90 gün geçerlidir. Bu tarihten sonra mevcut sürücü belgesi geçerliliğini yitirmektedir. Yabancı uyruklular Belarus sürücü belgesini almak için ilgili makamlara müracaat etmek zorundadırlar.

 

 

Belarus Vizesi Nereden Alınır? Beyaz Rusya Vizesi alma

Bir yanıt yazın