Türk pasaportu ile Arnavutluk vatandaşlığına başvuru yapmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Öncelikle şunu bilmeniz gerekmektedir Arnavutluk ile Türkiye arasında vize uygulması anlaşma ile kaldırılmış bulunmaktadır. Vize almadan Türk vatandaşları Arnavutluk ülkesine gidebilirler. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma 4 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Arnavutluk Türk Vatandaşından Vize İstiyor Mu?

Sözkonusu Anlaşma Türkiye ve Arnavutluk vatandaşı diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmelerini öngörmektedir.

Arnavutluk oturma izni nasıl alınır

Karşılıklı vize muafiyeti yukarıda belirtilen anlaşma ile sağlanmış olmakla birlikte, Arnavutluk’un insan ticareti ve uluslararası organize suç şebekelerinin ağlarını halen üyelik sürecinde bulunduğu AB ülkelerine bağlayan coğrafi bir konumda bulunması, sınır görevlilerinin zaman zaman AB dışından ülkeye gelen başka şahıslar gibi vatandaşlarımıza karşı da aşırı temkinli davranmasına yol açabilmektedir.

Arnavutluk oturma izni başvurusu nereye yapılır?

Arnavutluk’ta bulunan veya bulunmayan vatandaşlarımız, Arnavutluk’ta oturum izinlerini yenilemek veya oturum iznine başvurmak istedikleri takdirde; https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9628internet sayfasına müracaat etmeleri mümkündür.
Oturma izni için ilk defa başvuracak olan ve karantina tedbirlerinden dolayı kamu kuruluşları veya özel şirketlerden gerekli belgeleri tamamlayamayan vatandaşlarımız başvuruda bulunabilecektir. Gerekli belgelerin bilahare, karantina tedbirlerinin kalkmasını müteakip ilgili makamlara ibraz edilmesi gerekmektedir. Covid-19 salgını seyahat yasakları sebebiyle ülkeden ayrılamamış ve vize süresi sona ermiş vatandaşlarımızın,migracioni.tirane@asp.gov.alveyapoliciakufitare@asp.gov.ale-posta adreslerine, pasaportlarının/seyahat belgelerinin ilgili sayfalarının fotoğraflarını ekleyerek vize sürelerinin uzatılmasını talep etmeleri gerekmektedir. 

Arnavutluk oturma izni nasıl alınır?

Bir yanıt yazın