Almanya’da oturma izni olan Türk vatandaşları Türkiye’de askerlik yapacak mı? Alman otuurm izni olanlar dovizle askerlikten nasıl faydalanabilir. Yasalara göre Almanya’da en az üç yıl ikamet izni olan ve yurt dışında hayatını sürdüren Türk vatandaşları dovizle askerlikten yararlanabilecektir. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının askerliklerini dovizle yapmalarıiçin oturum ve çalışma izni şartı aranır ve aşağıda verilen evrakları hazırlaması gerekir.

(Almanya’da oturum izni olan) Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan Kanun’da belirtilen esaslar dâhilinde dövizle askerlik başvuruları işleme tabi tutulacaktır. Almanya’da ikamet eden Türklerin askerlik yapması; Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunanlardan, Türkiye’de geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl (1095) gün fiilen bulunmuş olanlar yararlanabilirler.

Almanya'da oturma izni olanların askerlik durumları belgeleri

Almanya’da ikamet izni olanların askerlik şartları

Alamnya’da uzun süreli oturum izni almışşsanız askerlik ile ilgili bilgi almak ve dövizle askerlikten faydalanıp faydalanmama gibi duurmları sorugulamak için Milli Savunma Bakanlığının web sitesi üzerinde online bilgi alabilirsiniz. https://dovizle.msb.gov.tr üzerinden sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

Almanya’da çalışma ve oturma izni olanların dovizle askerlikten faydalanması için gerekli belgeler

 • Pasaport
 • Nüfus cüzdanı (kimlik kartı)
 • Almanya oturum ve çalışma izni(Aufenhaltstitel – Niederlassungserlaubnis)
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Süreli ikamet izni olanlar için, yeni tarihli ikamet belgesi.
  (erweitertemelde bescheinigung)
 • Çalışanların çalıştığı iş yerinden alacakları güncel çalışma belgesi (Arbeitsbescheinigung
  i
  ş yerinden alınan işe başlama tarihini gösterir bir belge) veya son maaş bordrosu.
Almanya’da oturma izni olanların askerlik durumları

Bir yanıt yazın