Afganistan’lılara Türkiye’de Sığınma

Savaş, açlık, hayati tehlike veya çeşitli sebepler ile Türkiye’de bulunan Afganistan vatandaşları için sığınma işlemleri yapılmaktadır. Türkiye’de sığınma başvurusu yapmak için danışmanlık hizmeti almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Afganistan vatandaşlarına sığınma başvurusu ve detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 

Sığınma işlemlerini bizzat kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve ekteki linkten yazının devamını takip ediniz. 

Aşağıdaki yazı www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx adresinden alınmıştır.

Ülkemizde suç işlemedikleri takdirde hiçbir mülteci/sığınmacı veya başvuru sahibi gözaltına alınmamakta, tutuklanmamaktadır. Geri göndermeme (non-refulement) ilkesine de harfiyen uyulmaktadır. (GÖZALTINA ALMAMA – GERİ GÖNDERMEME İLKESİ)
–  Söz konusu yabancılara ülkemizde ilk etapta hakları ve yükümlülükleri konusunda Yazılı ve Sözlü Bilgilendirme yapılmakta, en az 6 ay süreli İkamet İzni verilmekte, bu izne mukabil Yabancı Kimlik Numarası tahsis edilmekte ve bir Tanıtma Kartı (Kimlik) düzenlenmektedir. Tercüman hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalandırılmaktadırlar.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun gereği, 6 ay ikamet tezkeresi sahibi yabancılar, çalışma izni için Çalışma Bakanlığına başvuruda bulunabilirler. 

 
Sığınmacı: Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı ifade etmektedir.
 
1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesine göre Türkiye’ye, Avrupa ülkelerinden gelen ve iltica talebinde bulunan yabancıları,1951 Cenevre Sözleşmesindeki 5 kritere uyması durumunda  mülteci statüsü vererek daimi ikametine izin verdiği,  Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelerek Türkiye’den sığınma talebinde bulunan yabancıları Sözleşmesindeki 5 kritere uyması durumunda “Sığınmacı” statüsü vererek 3. ülkeye yerleştirilene kadar uluslararası koruma sağlayacağını vurgulamıştır.
 
       Ancak böyle ikili tanımlama yapılmasına rağmen tüm başvuru sahiplerinin talepleri iltica usulleri açısından hiçbir ayırım gözetilmeksizin, 1994 İltica/Sığınma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde uyarınca 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli Protokol çerçevesinde yürütülmektedir.
 
       Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden yabancılardan, Türkiye’ye yasal yollardan gelenler bulundukları yer valiliklerine, yasal olmayan yollardan gelenler ise giriş yaptıkları yer valiliklerine gecikmeden müracaat ederler. Makul olan en kısa süre içerisinde müracaat etmeyenler gecikme nedenlerini açıklamak ve bu konuda yetkili makamlarla işbirliği yapmak zorundadır.
 
İltica/sığınma başvurusu inceleme aşamasında olan yabancılar, Bakanlığın uygun göreceği bir ilde serbest ikamete tabi tutulur. Uydu İller olarak adlandırılan bu iller genelde yabancıların kontrollerinin de zor olmadığı 62 İlimizi kapsamaktadır.
Yazının Devamı İçin >> www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx
Afganistan’lılara Türkiye’de Sığınma

Bir yanıt yazın