18 Yaşından Küçük Olanlar Nasıl İkamet Alabilir

18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancıların, yurtdışında bulunan annesi babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakat belgesi ve muvafakat belgesinde belirtilmek kaydıyla bakım ve masraflarının gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanacağına dair taahhüt belgesi ibraz etmesi zorunludur.

18 Yaşından Küçük Olanlar Nasıl İkamet Alabilir

Bir yanıt yazın