Almanya Mülteci Kampları İsimleri

Almanya’da mülteci kamplarına veya kabul tesislerine yerleştirilen mülteciler, onurlarını ve temel haklarını korumayı amaçlayan belirli haklara sahiptir. Bu haklar ulusal yasalara, uluslararası anlaşmalara ve insan hakları standartlarına dayanmaktadır. Mülteciler, ikamet durumlarına bakılmaksızın, insan onurlarına saygı gösterilmesi ve temel haklarına tam