Yabancı öğrencilerin oturma izni

Yabancı öğrencilerin Türkiye’nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek “öğrenim vizesi” almaları gerekmektedir. Yabancılaların eğitim amaçlı ikamet izni başvurularını Göç İdaresi web sitelerine yapması gerekir. İkamet İzni Alma için online https://e-ikamet.goc.gov.tr/ bu adrese giriş yapabilirsiniz. Öğrenci ikameti bölümünü seçerek kendiniz de internet üzerinden randevu alabilirsiniz.

Yabancı Öğrencilerin Oturma İzni Belgeleri

1- Öğrenim göreceği yüksek öğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir belge,
Geçerli ve uzun süreli pasaport,
Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,
Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.

2- Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri) Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye’ye uluslar arası yolu trafiğe açık olan hudut kapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye’ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İl’in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alması zorunludur.

Öğrenci ikamet izni için gerekli belgeler, Yabancı öğrencilere oturma izni, yabancı öğrenciler için ikamet izni, öğrenci ikameti nasıl alınır, öğrenim için oturma izni alma, öğrenci ikametyi başvurusu, öğrenci ikameti nereye yapılır, öğrenci oturum izni işlemleri, yabancı öğrenci e ikamet, öğrencilerin oturma izinleri

Yüksek öğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul veya eşdeğer bir belge,
Geçerli ve uzun süreli pasaport,
Dış temsilciliklerden alınan öğrenim vizesi,
Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
Her yıl başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kağıt bedeli,
Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

3- İkamet Tezkeresi Aldıktan sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenebilirler. Yabancı Öğrencilere Oturma İzni
İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.
Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.
İkamet Tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin alınması

Türkiye’de yabancı öğrencilere ikamet izni başvurusu

Türkiye’ye geldikten sonra yabancı öğrenciler bağlı olduğu üniversitenin ilinde okul yardımı ile veya bireysel olarak Göç İdaresine başvuru yapmak zorundadır. İkamet başvuruda istenen evrakları hazırlayarak başvurunuzu ilgili göç idaresine teslim edebilirsiniz.

Yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresi

Bir yanıt yazın