Türkmenistanlılara İkamet İzni Alma

Türkmenistan’lılara Oturum Alma, Oturma izni başvuru formu, Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, Dört adet vesikalık fotoğraf, Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge, Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır), özel sağlık sigortası, vergi numarası, adli sicil kaydı, harç makbuzu, kart aidatı…

Türkmenistan’lılara Oturum Alma

Türkmenistan’lılara Oturum Alma” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ELY Danışmanlık