Türkiye’ye Giriş ve Türkiye’den Çıkış

 • Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış; sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.
 • Yabancı; pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
 • Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir. Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilir.
 • Belge kontrolü sırasında kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.

Vize

 • Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  geliş amaçlarını da belirten vize alarak ülkeye girerler.
 • Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
 • Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.
 • Vizeler; konsolosluklarca, belli durumlarda ise sınır kapılarında valiliklerce verilir.

İkamet

 • Yabancılar Türkiye’de kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni alarak kalabilirler.
 • Geçerli ikamet izni ile sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.
 • Yabancının Türkiye’de çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi ikamet izni yerine sayılır.
 • Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
 • İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Ancak, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.
 • İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
 • Ülke içinden başvuruların, yabancının vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.
 • İkamet izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 • İkamet izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
 • İkamet izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.
 • İkamet izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.
 • İlk defa ikamet iznine başvurulması halinde yabancının sistem tarafından kendisine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki il göç idaresinde bulunması gerekmektedir.
 • İkamet izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki il göç idaresine gönderilmelidir.
 • İkamet süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ikamet izni uzatma başvurusunda bulunulabilir. Uzatma başvurusu, her durumda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
 • İkamet izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, ikamet izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Yabancıların ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki il göç idaresine onaylatmaları gerekmektedir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile ilgili usul ve esasları 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenler.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile

 • Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri,
 • Uluslararası koruma, geçici koruma ve
 • İnsan ticareti mağdurlarının korunması ve
 • Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarının kolaylaştırılması

ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Genel Müdürlük İletişim:

Tel         : 0 312 397 56 42 – 0312 397 28 36
Fax        : 0 312 397 52 76

Adres    :Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 06370 Yenimahalle /ANKARA

kaynak: goc.gov.tr/icerik/yabancilar-icin-bilgi-notu_1178_1180

Türkiye’ye Giriş ve Türkiye’den Çıkış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir