Kırgistan vatandaşı ile evlenmekisten Türk vatandaşının bazı evraklar hazırlaması gerekmeketdir. Türk vatandaşlığı Kırgızistan vatandaşı ile evlenmek istiyorsa Kırgızistan’da bulunan Türk Konsolosluğunda bu evlilik yapılır. Evlilik için bkarlık belgesi, evliliğie mani olmayan belge, doğum belgesi vb evrakalr talep edilir. Yurtdışından bulunan konsolosluğu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kırgızistan’da evlilik

Türk vatandaşı Kırgızistan ‘da evlilik yapabilir. Kırgızistan vatandaşı ile evlenmek Kırgız yasalarına göre olursa kişiler orada evli sayılır. Evliliğin Türk konsolosluğuna bildirilmesi ile evlilik farklı boyut kazanır. Evlilik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4721 sayılı Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Kırgız vatandaşı ile evlenmek

Bulunulan ülke yasalarının Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılmasına izin vermesi halinde, ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı, Dış Temsilciliklerimizde kıyılabilir. Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımız Dış Temsilciliklerimizde evlendirilemediklerinden, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.

Türk vatandaşı Kırkızistanda nasıl evlenir, Kırgızistanda evlenme şartları

Arjantin, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Kanada, Şili, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, o ülkenin yasaları gereği Temsilciliklerimize evlendirme yetkisi verilmediğinden, her iki tarafın da yalnızca Türk vatandaşı olduğu durumlarda bile Dış Temsilciliklerimizde evlendirme yapılamamaktadır.

Kırgızistanlı bir kızla evlenmek

Evlenmek isteyen çiftler Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek beyan formunu birlikte imzalar ve evlenme başvurusunda bulunurlar. Evlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, evlenecek kişi, başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir, ancak bunun için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir.

Kırgızistan Türk Konsolosluğu Telefonu

Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat + 90 312 292 29 29

Dış Temsilciliklerimizin veri tabanı ile İçişleri Bakanlığının nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve nikah için randevu tarihi verilmektedir (Bu işlem çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. Çevrimdışı Dış Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yazışma yöntemleriyle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Gerekli tüm evrakın hazırlanmasının ardından çift, şahitleriyle birlikte önceden planlanan randevu günü ve saatinde şahsen Dış Temsilciliğimize gelerek nikahını kıydırabilir.

Evlilik, evlenecek kişilerin görevli memur önünde serbestçe iradelerini açıklamaları ile mümkündür. Bu nedenle, vekaletle evlilik yapılamaz.

Medeni Kanunu’na göre Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadın ise, evlendiği erkeğin soyadını alır. Ayrıca, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bunu evlilik sırasında nikahı kıyan memurdan yazılı olarak talep edebilir; evlilik sırasında talep etmemiş ise, daha sonra alınacak dilekçesi ile gerekli tescil işlemleri Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü nezdinde yaptırılır.

Dış Temsilciliklerimizde kıyılan nikah akdini müteakip çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilir.

Kırgızistan’da Evlenme Ehliyet Belgesi Başvurusu

Evlilik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4721 sayılı Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımız Dış Temsilciliklerimizde evlendirilemediklerinden, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.

Ayrıca, her ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftler, evliliklerini Dış Temsilciliklerimizde gerçekleştirmek zorunda olmayıp, yabancı yerel makamlar önünde de evlenebilirler. Yabancı makamlar huzurunda evlenenlerin Dış Temsilciliğimize evlilik tescili başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı yerel makamlar huzurunda evlenecek olan çiftler Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek yabancı makamların evlilik için kendilerinden talep edeceği “evlenme ehliyet belgesi” başvurusunda bulunurlar.

Dış Temsilciliklerimizin veri tabanı ile İçişleri Bakanlığının nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve evlenme ehliyet belgesi düzenlenmektedir. (Bu işlem çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. Çevrimdışı Dış Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yazışma yöntemleriyle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir).

Yabancı makamlar önünde evlenecek vatandaşlarımızın, gerekli olan diğer belge ve prosedür hakkında ilgili makamlardan bilgi alması gerekmektedir.

Türk vatandaşı Kırgızistan’da nasıl evlenir?

Bir yanıt yazın