Yüz seksen günde doksan gün uygulamasında amaç nedir?

Yüz seksen günde doksan gün uygulamasında amaç nedir?  Türkiye’de vize süresinden veya vize muafiyetinin sağladığı süreden fazla kalacak yabancıların ikamet izninin sağlanması, böylece vizenin veya vize muafiyetinin daha çok turistik ziyaretleri içine alacak şekilde yabancılara sağladığı avantajın amacı dışında kullanılmasının