İnsani İkamet Nasıl Alınır?

İnsani İkamet Nasıl Alınır?, Türkiye’de insnai ikamet başvuruları kanunla belirlenen durumlara uyan kişilere verilmektedir. İnsani ikamet alma Uluslararası yabancılar kanununda düzenlenmiştir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar