O’zbekistonliklar uchun Turkiya vizasi (O’turma Izni) qilinadi

O’zbekistonliklar uchun Turkiya vizasi O’zbekistonliklar uchun Turkiya vizasi (O’turma Izni) qilinadi O’zbekistonliklar Turkiya vizasi (O’turma Izni) rasmilashtirish uchun 30 kun ichida uchrashuv (rendavu) qilinishi kerakdir. Uchrashuv (rendavu) qilinganidan keyin esa tegidagi narsalarni (belgilar) tayyorlamoq kerakdir. WhatsApp  0534 717 34 80

Telefon Et
İletişim
WhatsApp
bitkiler hakkında bilgiler internet reklamı