Mültecilere Sığınmacılara Sağlanan Haklar

Türkiye’de sığınma veya mülteci başvurusunda bulunan Yabancı ülke vatandaşlarına tanınan haklar.  Mültecilere Sığınmacılara Sağlanan Haklar: Ülkemiz 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni “coğrafi kısıtlama” ile kabul etmiş olmasına rağmen tüm başvuru sahipleri (Avrupa’dan veya Avrupa dışından gelenler) ayırım gözetmeksizin aynı prosedüre dahil edilmekte, kabul koşulları ve tüm