İkamet izni belge bedeli ve harç bedellerini nereye yatırılır?

İkamet izni belge bedeli ve harç bedellerini nereye yatırılır? İkamet izni belge bedeli ve harç bedelleri Maliye Veznelerine ya da Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bankalara (Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank) yatırılmaktadır. Ödemeler için kodlar şu şekildedir: İkamet izni belge: