KIRGIZİSTAN

Түркияда жашап турууга уруксат алуу үчүн кайрыла

Түркияда жашап турууга уруксат алуу үчүн кайрыла, Кыргызстанда жашап турууга уруксат алуу үчүн арыз жарандары +90 534 717 34 80