Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancıların kira kontratı hazırlamasında farklılıklar olmuştur. Göç idaresinin yeni uygulaması olarak ikamet izni için kira kontratı onayı ev sahibinin eşliğinde noterde hazırlanmaktadır. Kira sözleşmesi için ev sahibinin noterde olması şartı getirilmiştir. Yeni gelen bir yabancı Türkiye’de oturma izni alablimesi için kaldığı evin sahibi ile notere gelerek noterin hazırlayacağı kira kontratını onaylaması gerekmeketdir. Ev sahibinin ikamet izni için kiracısının noterden onaylı kira kontratı sözleşmesi yapılmalıdır.

İkamet izni için kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Ülkemizde ilk kez ikamet izni alacak olan yabancı ülke vatandaşlarının kiracısı olduğu evin sahibi ile notere gelerek noter bilgisayar ortamında hazırlanan tasalağa kimlik fotokopisi alınarak imza atılması gerekmeketdir. Noterler kira sözleşmesi onayı için yabancının pasaport tercümesi ve noter onayıda isteyebilir. Ayrıca yabancı Türkçe konuşamıyor ise sesli tercüman alınması gerekir. 2022 tarihi itibari ile yeni gelen yabancıların oturma izni kira sözleşmesi yukarıda söylenen kriterlerde hazırlanmalıdır.

Yabancıların kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Oturma izni için kira sözleşmesi noter huzurunda ev sahibi ile birlikte yapılır. Yabancılar ikamet ettiği evin sahibi ile notere giderek sözleşme hazırlanır ve ev sahibi bu sözleşmeye imza atar.

Oturma izni için yeni kira kontratı nasıl olacak

Bir cevap yazın