İkamet izni süresi dolanlar ne yapmalıdır?

Şubat 2, 2018

İkamet izni süresi dolanlar ne yapmalıdır? İkamet izni süresi dolduğu halde ikamet izni uzatma başvurusu yapmayan ve “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınırken; ikamet izin süresinin bitim tarihi ile başvuru tarihi arasındaki sürenin ikamet harcı, ceza tatbik edilerek alınmaktadır