Türk vatandaşlığı şartları kanunla belirlenmiştir. Gürcistan vatandaşının Türk vatandaşlığına geçmesi için genel olark bilinen iki yöntem vardır. Birincisi; Gürcistan vatandaşının Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanması için bir Türk ile resmievli olup en az 3 yıl evli kalması şartı aranmaktadır. İkinci yöntem ise; Türkiye’de en az 5 yıl çalışma izni ile çalışmış olmalıdır. Bu süreç içerisinde gününü dolduranlar Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmaktadır. Türk vatandaşlığı için bütün istenen evraklar hazırlanarak Nüfus müdürlüğüne teslim edillir.

Gürcistanlılar Türk Vatandaşı Olabilir Mi?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Gürcistanlılar Türk Vatandaşı Olabilir Mi

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: 

  1. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 
  • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
  • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
  • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
Gürcistan vatandaşı nasıl Türk vatandaşı olur?

Gürcistan vatandaşı nasıl Türk vatandaşı olur?” üzerine 3 düşünce

Bir yanıt yazın