Türk vatandaşlığına evlilik yolu ile başvuru yapılabilir. En az 3 yıl evli olan bir yabancı Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanır. Türk vatandaşlığının kazanması 6 ay ile 2 yıl arasında bir süre alabilir. Başvurunun olumlu ve olumsuz olacağı hakkında bilgiler en sonunda verilir.

Evlilik yolu ile başvuru nereye yapılır? Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Evlilik yoluyla başvuru yapma

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmaktadır
Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Bir yanıt yazın